Røde Kors Aktivitetssenter, Svanevatn

Tilpasset fritids og aktivitetstilbud …midt i naturen
Anlegget er tilpasset funksjonshemmede, og ligger helt ned til det ca. 1 km2 store vannet som er skjermet for annen trafikk, og omgivelsene er skjermet for annen trafikk og omgivelsene er frie for annen bebyggelse.

Båter, kanoer, badeplass og bryggekant innbyr til aktivitet på og i tilknytning til vann. Turveier og stier i skog og mark smat bålplass/gapahuk inviterer til å ta i beuk terrenget. Det er satt ut ørret i vannet og våre gjester er velkomne til å prøve fiskelykken. Stedet har vært drevet siden 1988 som ferie- og fritidssenter for psykisk utviklingshemmede. Nå utvides målgruppen til å omfatte alle mennesker med spesielle behov for tilrettelagte fritids- og aktivitetstilbud.

På sikt skal senteret bemannes og aktivitetstilbud både på og i tilknyttning til stedet tilrettelegtges til den enkeltes funksjonsnivå.

Formålet skal være:
Aktivisering, opplevelser og mestring
…for alle!