Marka

Vi skal i januar 2019 utvide tilbudet ved Svanevatn til også å inneholde bygningen som går under tilnavnet Marka.  Dette huset er nå under renovering, og vil etter planen stå klart i januar 2019.